บริจาคเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลือง (Bililight)

นิสิตเก่าจุฬาฯ 2513 รุกกิจกรรมเพื่อสังคม
มอบแดดให้หลาน “เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองทารกแรกเกิด”
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในการรับมอบอุปกรณ์ “เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลือง ในทารกแรกเกิด” (ที่มา)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 28 มิถุนายน 2562, อาคารภูมิสิริ
บริจาคเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลือง (Bililight) จำนวน 36 เครื่อง
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
วันที่ 12 มิถุนายน 2562, ณ.ห้อง I.C.U. เด็ก, ชั้น 3, อาคาร 58 ปี

พญ. ชนกานต์ มุกสิกวงศ์ เป็นตัวแทนรับบริจาคเครื่องมือแพทย์ เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จำนวน 6 เครื่อง จากบริษัท Intronics เพื่อให้กับแผนก I.C.U. เด็ก
โรงพยาบาลราชวิถี
วันที่ 14 สิงหาคม 2562

บริจาคเครื่องมือแพทย์ เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จำนวน 3 เครื่อง
โรงพยาบาลเด็ก
วันที่ 14 สิงหาคม 2562

บริจาคเครื่องมือแพทย์ เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จำนวน 3 เครื่อง
รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับบริจาคเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลือง (Bililight)
โรงพยาบาล จังหวัด
จุฬาลงกรณ์ กทม
เด็ก กทม
ราชวิถี กทม
ขอนแก่น ขอนแก่น
อภัยภูเบศร์ ปราจีน
บ้านสร้าง ปราจีน
แพร่ แพร่
ศูนย์ลำปาง ลำปาง
ไชยา สุราษฎร์
สุรินทร์ สุรินทร์
บึงโขงหลง บึงกาฬ
ดำเนินสะดวก ราชบุรี
ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
น้ำพอง ขอนแก่น
อุบลรัตน์ ขอนแก่น
มะขาม จันทบุรี
ราชสาสน์ ฉะเชิงเทรา
หันคา ชัยนาท
ดอยสะเก็ต เชียงใหม่
ย่านตาขาว ตรัง
ดอนตูม นครปฐม
หัวไทร นครศรีธรรมราช
เจาะไอร้อง นราธิวาส
บาเจาะ นราธิวาส
ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นราธิวาส
สุคิริน นราธิวาส
ทุ่งช้าง น่าน
สันติสุข น่าน
โนนดินแดง บุรีรัมย์
คูเมือง บุรีรัมย์
ชำนิ บุรีรัมย์
บ้านด่าน บุรีรัมย์
เชียงม่วน พะเยา
ชาติตระการ พิษณุโลก
บางกระทุ่ม พิษณุโลก
เขาค้อ เพชรบูรณ์
น้ำหนาว เพชรบูรณ์
วังโป่ง เพชรบูรณ์
หล่มสัก เพชรบูรณ์
ร้องกวาง แพร่
หว้านใหญ่ มุกดาหาร
กรงปีนัง ยะลา
โพนทอง ร้อยเอ็ด
สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
สุขสำราญ ระนอง
ขุนตาล ลำปาง
วังเหนือ ลำปาง
ห้างฉัตร ลำปาง
เจริญศิลป์ สกลนคร
อากาศอำนวย สกลนคร
จะนะ สงขลา
ละงู สตูล
โคกสูง สระแก้ว
บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
อู่ทอง สุพรรณบุรี
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์
รัตนบุรี สุรินทร์
ป่าโมก อ่างทอง
วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
ไชยวาน อุดรธานี
หนองแสง อุดรธานี
ทองแสงขันธ์ อุตรดิตถ์
เขื่องใน อุบลราชธานี
เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
โขงเจียม อุบลราชธานี
โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
ดอนมดแดง อุบลราชธานี
ตระการพืชผล อุบลราชธานี
ตาลสุม อุบลราชธานี
ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
นาตาล อุบลราชธานี
น้ำยืน อุบลราชธานี
บุณฑริก อุบลราชธานี
ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
สำโรง อุบลราชธานี
สิรินธร อุบลราชธานี
ยะลา ยะลา